قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران - اداره امور مترجمین رسمی
official translation center

مدیریت

مدیریت دارالترجمه رسمی اندیشه: خانم فرشیده بهمنیان

مدیریت دارالترجمه رسمی انجمن نوین: خانم فریبا بهمنیان

مدیریت دارالترجمه رسمی بهمنیان: آقای رضا بهروزی شکیب

مدیریت سایت: آقای روزبه بهروزی شکیب

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا