قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران - اداره امور مترجمین رسمی
official translation center

راهنمای ترجمه مدارک و اسناد

انواع کارت شناسایی

:شناسنامه شناسنامۀ افراد بالای 15 سال حتماً باید عکس دار باشد. ترجمه شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل تأیید است. چنانچه هریک از وقایع اربعه در شناسنامه افراد بالغ قید نشده باشد ذکر مراتب در ترجمه الزامی است. تأیید تصویر مصدّق شناسنامه توسط اداره ثبت احوال با ذکر تاریخ بلااشکال است. در کلیّه صفحات شناسنامه افراد بالای 15 سال چنانچه واقعه ای قید شده باشد عیناً ترجمه و در غیراینصورت درج عبارت: تا تاریخ ترجمه ازداوج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده، توسط مترجم الزامی است. تعدد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود. قید شماره سریال، ممهور بودن عکس و ذکر کلمۀ المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه بوسیلۀ مترجم الزامی است. تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد. :کارت ملی اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است

گواهی ولادت

گواهی ولادت گواهی ولادت اتباع داخلی تا 15 روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد. گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

گواهینامه رانندگی

گواهینامه رانندگی گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل ترجمه و تأیید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه و تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه های بین المللی فاقد منع قانونی است

کارت معافیت از خدمت

کارت پایان خدمت و معافیّت کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود،لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می باشد.

کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت و معافیّت کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود،لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می باشد.

ارزیابی ملک

ارزیابی املاک : گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید می باشد

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. و از تاریخ صدور 3 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

رونوشت سند طلاق

سند طلاق سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

رونوشت سند ازدواج

سند ازدواج سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی ترجمه و تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. قید شروط ضمن عقد زوجین در ترجمه الزامی است.

سند طلاق

سند مالکیت

سند مالکیّت: ترجمه سند مالکیّت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است لکن کپی برابر با اصل سند مالکیّت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست.

گواهی تجرد

گواهی تجرّد گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل ترجمه و تأیید است.

خلاصه فوت

گواهی فوت اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال بدون نیاز به ارائۀ شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای ترجمه و تأیید کفایت می کند.

اسناد مالکیت وسائط نقلیه موتوری

اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری: اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل ترجمه و تأیید است.

وکالتنامه

وکالتنامه: وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلّق به پدر یا جدّ پدری و غیر قابل واگذاری به غیر قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.

اقرارنامه

اقرارنامه: اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است بشرطیکه مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد. با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی است مثلاً اقرار به فرزندخواندگی «رأی دادگاه» اقرار به تجرّد «گواهی تجرّد از ثبت احوال» اقرار به زوجیّت «سند ازدواج یا شناسنامه» اقرار به مالکیّت «سند مالکیّت» اقرار به نسبیّت «رأی دادگاه یا شناسنامه».

مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی) ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید است.

مدارک صادره از وزارت علوم

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از وزارت بهداشت

مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: دانشنامه های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاه آزاد

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی: دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه های پزشکی

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید بوده و در غیراینصورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد.

اسناد شرکتها

اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت ها با مهر اداره ثبت شرکتها قابل ترجمه و تأیید می باشد. - اوراق سهام شرکت های سهامی عام حاوی مهر و امضاء شرکت صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است. - اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است. - اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل ترجمه و تأیید است. اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل ترجمه و تأیید است. تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از 100.000.000 (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است.

روزنامه رسمی

روزنامۀ رسمی: اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های مالیاتی

گواهی های مالیاتی: گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید می باشد. شرکت ها و مؤسسات حسابرسی نیز می توانند برای سایر شرکت ها تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

لیست بیمه

لیست بیمه: لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است

گواهی های بیمه

گواهی های بیمه: گواهی های صادره از شرکت های بیمه مانند: بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های کار

گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی: گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده قابل ترجمه و تأیید است. 2-7. گواهی های کار صادره از مهدکودکها: گواهی های صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید می باشند. 3-7. گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات: گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. 4-7. گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمائی و گردشگری: گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است. 5-7. گواهی های صادره از داروخانه ها: گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است. 6-7. گواهی های کار صادره از شرکتها: گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است. در صورتیکه در گواهی کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است. 7-7. گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها: گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. 8-7. گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان: گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است. 9-7. گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی: گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل ترجمه و تأیید است. و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است. 10-7. گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف: گواهی های مزبور با تأیید اتّحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، رونوشت برابر با اصل گواهی های صادره از انستیتو پاستور که یک مؤسسۀ بین المللی است و به زبان لاتین تحریر می شود نیز قابل ترجمه و تأیید است.

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا