قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران - اداره امور مترجمین رسمی
official translation center

گواهی کار چه شرایطی باید داشته باشد ؟

در عنوان گواهي به هيچ وجه عباراتي نظير به سفارت محترم .... و يا به وزارت امور خارجه و غيره درج نگردد.

الف- گواهيهاي صادره توسط شركتهاي سهامي عام :اين گواهيها در صورتيكه ممهور به مهر شركت يا اداره كارگزيني باشند قابل تأييد است.

ب- گواهيهاي صادره توسط شركتهاي سهامي خاص: ارسال دفترچه بيمه، روزنامه رسمي شركت (يا كپي ممهور به مهر شركت) و مدرك تحصيلي مرتبط (در صورت درج عباراتي نظير كارشناس ....، مدير بخش .....، متخصص .... وغیره

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اسپیکا